Emailinfo@hoangnguyenplastic.com English - Vietnam Call+84 94 521 0633 Ms. Lưu Hương

Sản phẩm

Xem theo danh mục Dung tích

Chai Nước Rửa Tay vuông
Code: HMP31 - Dung tích: Nhiều

Can 3,7 Lit
Code: HMP25 - Dung tích: Nhiều

Can 10L mã 2
Code: HMP30 - Dung tích: 10 lít

Chai VSPN 250
Code: HMP02 - Dung tích: 250ml

Can 10 lít mã 1
Code: HMP29 - Dung tích: 10 lít

Chai rửa tay 450ml
Code: HMP27 - Dung tích: 450ml

Chai mỹ phẩm 800ml
Code: HMP24 - Dung tích: 800 ml

Can xả vải 2 lít mã 2
Code: HMP26 - Dung tích: 2 lít

Can 3,8 lít mã 3
Code: HMP28 - Dung tích: 3,8 lít

Can vuông 3,5 lít
Code: HMP23 - Dung tích: 3,5 lít

Chai xả vải 1 lít mã 2
Code: HMP22 - Dung tích: 1 lít

Chai sữa tắm cánh cụt 1L
Code: HMP21 - Dung tích: 1 lít

Chai sữa tắm 500
Code: HMP20 - Dung tích: 500ml

Chai rửa tay hình trái tim 500 mã 4
Code: HMP19 - Dung tích: 500ml

Chai xịt phòng 200
Code: HMP18 - Dung tích: 200ml

Chai xịt phòng 400
Code: HMP17 - Dung tích: 400ml

Chai xịt phòng eo 500
Code: HMP16 - Dung tích: 500ml

Can 3,8 lít tròn mã 1
Code: HMP14 - Dung tích: Nhiều

Can 3,8 lít mã 2
Code: HMP13 - Dung tích: 3,8 lít

Chai xả vải 1L mã 1
Code: HMP12 - Dung tích: 1 lít

Chai nước rửa tay dẹt 500 mã 3
Code: HMP10 - Dung tích: 500ml

Chai nước rửa tay 500 mã 2
Code: HMP09 - Dung tích: 500ml

Chai VSPN mã 2
Code: HMP08 - Dung tích: 100 ml

Chai VSPN mã 1
Code: HMP07 - Dung tích: 100 ml

Chai chim cánh cụt 500ml
Code: HMP06 - Dung tích: 500ml

Chai nước rửa tay dẹt 500 mã 5
Code: HMP05 - Dung tích: 500ml

Chai nước rửa tay 500 tròn - mã 1
Code: HMP04 - Dung tích: 500ml

Chai xả vải 2L mã 3
Code: HMP03 - Dung tích: 2 lít

Chai tròn 400
Code: HMP01 - Dung tích: 400ml

<<<<<<< .mine
Copyrights © 1996 - 2017. Hoang Nguyen Plastic.
=======
Copyrights © 1996 - 2016. Hoang Nguyen Plastic.
>>>>>>> .r1348