Emailinfo@hoangnguyenplastic.com English - Vietnam Call+84 94 521 0633 Ms. Lưu Hương

Sản phẩm

Xem theo danh mục Dung tích

Chai Lau Sàn 1L mã 5
Code: CTR38 - Dung tích: 1 lít

Chai Tẩy 1L mã 3
Code: CTR37 - Dung tích: 1 lít

Chai lau sàn 1 lít mã 4
Code: CTR34 - Dung tích: 1 lít

Chai tẩy 1 lít mã 3
Code: CTR33 - Dung tích: 1 lít

Can nước rửa kính 2,5 lít
Code: CTR36 - Dung tích: 2,5 lít

Can 2 lít
Code: CTR35 - Dung tích: 2 lít

Chai nước rửa chén mã 4
Code: CTR32 - Dung tích: 425ml

Chai NRC dẹt 500 mã 2
Code: CTR30 - Dung tích: 500ml

Chai lau sàn 1 lít mã 3
Code: CTR29 - Dung tích: 1 lít

Can NRC 1,6L bầu
Code: CTR06 - Dung tích: 1,6 lít

Chai nước rửa chén 425 mã 2
Code: CTR28 - Dung tích: 425ml

Chai nước rửa chén 725 mã 2
Code: CTR27 - Dung tích: 725ml

Chai nước rửa chén 1L
Code: CTR26 - Dung tích: 1 lít

Chai nước rửa kính
Code: CTR25 - Dung tích: Nhiều

Chai eo hoa 350
Code: CTR24 - Dung tích: 500ml

Can 5L vuông - mã 2
Code: CTR23 - Dung tích: 5 lít

Chai vịt 500 mã 3
Code: CTR22 - Dung tích: 500ml

Chai Tẩy 1L mã 2
Code: CTR19 - Dung tích: 1 lít

Chai Tẩy 1L mã 1
Code: CTR18 - Dung tích: 1 lít

Chai lau sàn 1 lít mã 1
Code: CTR17 - Dung tích: 1 lít

Chai lau sàn 1 lít mã 2
Code: CTR16 - Dung tích: 1 lít

Chai tẩy
Code: CTR15 - Dung tích: Nhiều

Chai đa năng
Code: CTR13 - Dung tích: 500ml

Can vuông 2L mã 2
Code: CTR12 - Dung tích: 2 lít

Can 4,2 lít
Code: CTR10 - Dung tích: 4,2 lít

Can 5 lít vuông - mã 1
Code: CTR11 - Dung tích: 5 lít

Can 3 lít
Code: CTR09 - Dung tích: 3 lít

Can 2 lít vuông mã 1
Code: CTR08 - Dung tích: 2 lít

Chai thông cống
Code: CTR07 - Dung tích: Nhiều

Chai vịt 500 mã 1
Code: CTR02 - Dung tích: 500ml

Chai nước rửa chén kim cương 450 mã 3
Code: CTR01 - Dung tích: 450ml

<<<<<<< .mine
Copyrights © 1996 - 2017. Hoang Nguyen Plastic.
=======
Copyrights © 1996 - 2016. Hoang Nguyen Plastic.
>>>>>>> .r1348