Emailinfo@hoangnguyenplastic.com English - Vietnam Call+84 94 521 0633 Ms. Lưu Hương

Sản phẩm

Xem theo danh mục Dung tích

Hộp que hàn 3.5
Code: XDU02 - Dung tích: 3,2mm

Hộp que hàn 2.5
Code: XDU01 - Dung tích: 2,5mm

Copyrights © 1996 - 2017. Hoang Nguyen Plastic.