Emailinfo@hoangnguyenplastic.com English - Vietnam Call+84 94 521 0633 Ms. Lưu Hương

Sản phẩm

Xem theo danh mục Dung tích

Can 20 lít
Code: HCH12 - Dung tích: 20 lít

Hộp hoá chất 2kg
Code: HCH11 - Dung tích: 2 kg

Hộp hoá chất 500gr mã 2
Code: HCH10 - Dung tích: 500gr

Hộp hoá chất 1kg mã 2
Code: HCH09 - Dung tích: 1 kg

Chai hoá chất 1 lít mã 3
Code: HCH08 - Dung tích: 1 lít

Chai hoá chất 1 lít mã 2
Code: HCH07 - Dung tích: 1 lít

Hộp hoá chất 1kg mã 1
Code: HCH06 - Dung tích: 1 kg

Hộp hoá chất 500gr mã 1
Code: HCH05 - Dung tích: 500gr

Chai hoá chất 1 lít mã 1
Code: HCH04 - Dung tích: 1 lít

Chai đựng mực in 1 lít
Code: HCH03 - Dung tích: 1 lít

Chai hoá chất 350
Code: HCH01 - Dung tích: 350ml

Copyrights © 1996 - 2017. Hoang Nguyen Plastic.