Emailinfo@hoangnguyenplastic.com English - Vietnam Call+84 94 521 0633 Ms. Lưu Hương

Sản phẩm

Xem theo danh mục Dung tích

Can rượu 2 lít
Code: TPH54 - Dung tích: 2 lít

Hủ thạch EP mã 1
Code: TPH53 - Dung tích: 1 kg

Hủ váng sữa
Code: TPH52 - Dung tích: 100gr

Hủ thạch lục 1kg
Code: TPH51 - Dung tích: 1 kg

Hủ sữa chua PET HN mã 2
Code: TPH50 - Dung tích: 120 ml

Hủ sữa chua PET HN mã1
Code: TPH49 - Dung tích: 120 ml

Chai nước khoáng 500
Code: TPH48 - Dung tích: 500ml

Chai nước đường 500
Code: TPH47 - Dung tích: 500ml

Hủ thạch tròn 1kg
Code: TPH40 - Dung tích: 1 kg

Hủ sữa chua 120ml
Code: TPH41 - Dung tích: 120 ml

Hủ ly 1kg
Code: TPH46 - Dung tích: 1 kg

Chai sữa chua uống 330ml mã 2
Code: TPH42 - Dung tích: 330 ml

Chai sữa chua uống 330ml mã 1
Code: TPH43 - Dung tích: 330 ml

Chai sữa chua uống 180ml mã 2
Code: TPH45 - Dung tích: 180ml

Chai sửa chua uống 180ml mã 1
Code: TPH44 - Dung tích: 180ml

Can mắm 2 lít
Code: TPH39 - Dung tích: 2 lít

Hủ sữa chua 180ml
Code: TPH38 - Dung tích: 180ml

Chai nước ngọt 330 mã 2
Code: TPH37 - Dung tích: 330 ml

Chai nước ngọt 330 mã 1
Code: TPH36 - Dung tích: 330 ml

Bình 2L mã 2
Code: TPH35 - Dung tích: 2 lít

Chai tương ớt 250
Code: TPH34 - Dung tích: 250ml

Chai sa tế mã 2
Code: TPH33 - Dung tích: 100gr

Hủ muối tiêu vuông mã 1
Code: TPH32 - Dung tích: 100gr

Hủ muối tiêu tròn mã 2
Code: TPH31 - Dung tích: 100gr

Hủ 80 lục mã 2
Code: TPH30 - Dung tích: 500 gr

Hủ 25 lục mã 2
Code: TPH29 - Dung tích: 200gr

Chai sữa 200
Code: TPH28 - Dung tích: Nhiều

Chai súc miệng 250
Code: TPH27 - Dung tích: 250ml

Chai súc miệng 375
Code: TPH26 - Dung tích: 375ml

Chai súc miệng 500
Code: TPH25 - Dung tích: 500ml

Chai nước ngọt 350
Code: TPH22 - Dung tích: 350ml

Chai nước ngọt mã 1
Code: TPH20 - Dung tích: Nhiều

Can mắm 5 lít
Code: TPH19 - Dung tích: 5 lít

Hộp đựng thạch và rau câu
Code: TPH18 - Dung tích: 2kg

Bình 2 lít mã 1
Code: TPH17 - Dung tích: 2 lít

Hộp kẹo 140 vuông
Code: TPH16 - Dung tích: 400gr

Chai đựng mật ong 500
Code: TPH15 - Dung tích: 500ml

Hộp đựng bánh
Code: TPH14 - Dung tích: 400gr

Hủ quả bí 200
Code: TPH12 - Dung tích: 200gr

Hù 25 mã 1
Code: TPH11 - Dung tích: 200gr

Hủ quả táo 100
Code: TPH10 - Dung tích: 100gr

Hủ 180
Code: TPH09 - Dung tích: 180gr

Hủ hình thoi
Code: TPH08 - Dung tích: 100gr

Hủ 100
Code: TPH07 - Dung tích: 100gr

Chai hoa quả 230ml - 330ml
Code: TPH06 - Dung tích: 330 ml

Chai HH 500
Code: TPH05 - Dung tích: 500ml

Chai bia
Code: TPH04 - Dung tích: 900ml

Chai rượu vuông
Code: TPH03 - Dung tích: 500ml

Chai sa tế mã 2
Code: TPH02 - Dung tích: 50 ml

Chai sa tế mã 1
Code: TPH01 - Dung tích: 50 ml

<<<<<<< .mine
Copyrights © 1996 - 2017. Hoang Nguyen Plastic.
=======
Copyrights © 1996 - 2016. Hoang Nguyen Plastic.
>>>>>>> .r1348