Emailinfo@hoangnguyenplastic.com English - Vietnam Call+84 94 521 0633 Ms. Lưu Hương

Sản phẩm

Xem theo danh mục Dung tích

Chai TST 500ml mã 2
Code: BVT21 - Dung tích: 500ml

Chai thuốc sát trùng 100 mã 6
Code: BVT20 - Dung tích: 100 ml

Chai thuốc sát trùng 1 lít mã 4
Code: BVT17 - Dung tích: 1 lít

Chai thuốc sát trùng tròn 1L mã 3
Code: BVT16 - Dung tích: 1 lít

Chai thuốc sát trùng 100 mã 5
Code: BVT15 - Dung tích: 100 ml

Chai thuốc sát trùng 100 mã 4
Code: BVT14 - Dung tích: 100 ml

Chai thuốc sát trùng 250
Code: BVT13 - Dung tích: 250ml

Chai Thuốc sát trùng vuông
Code: BVT09 - Dung tích: Nhiều

Chai Thuốc sát trùng 250 mã 2
Code: BVT18 - Dung tích: 250ml

Chai cá heo 1 Lít
Code: BVT11 - Dung tích: 1 lít

Chai thuốc sát trùng 500 mã 1
Code: BVT10 - Dung tích: 500ml

Chai thuốc sát trùng 240 mã 2
Code: BVT08 - Dung tích: Nhiều

Chai thuốc sát trùng 240 mã 1
Code: BVT06 - Dung tích: 240ml

Chai thuốc sát trùng tròn 100 mã 1
Code: BVT04 - Dung tích: 100 ml

Chai thuốc sát trùng mã 1
Code: BVT02 - Dung tích: Nhiều

Chai thuốc sát trùng 1L mã1
Code: BVT01 - Dung tích: 1 lít

<<<<<<< .mine
Copyrights © 1996 - 2017. Hoang Nguyen Plastic.
=======
Copyrights © 1996 - 2016. Hoang Nguyen Plastic.
>>>>>>> .r1348