Emailinfo@hoangnguyenplastic.com English - Vietnam Call+84 94 521 0633 Ms. Lưu Hương

Sản phẩm

Xem theo danh mục Dung tích

Chai thuốc sát trùng 100 mã 4
Code: BVT20 - Dung tích: 100 ml

Chai thuốc sát trùng 900 vuông
Code: BVT19 - Dung tích: 900ml

Chai thuốc sát trùng 1 lít mã 2
Code: BVT17 - Dung tích: 1 lít

Chai thuốc sát trùng tròn 1L mã 3
Code: BVT16 - Dung tích: 1 lít

Chai thuốc sát trùng 100 mã 3
Code: BVT15 - Dung tích: 100 ml

Chai thuốc sát trùng 100 mã 2
Code: BVT14 - Dung tích: 100 ml

Chai thuốc sát trùng 250
Code: BVT13 - Dung tích: 250ml

Chai thuốc sát trùng 50 vuông
Code: BVT12 - Dung tích: 50 ml

Chai Thuốc sát trùng 100 vuông
Code: BVT09 - Dung tích: 100 ml

Chai Thuốc sát trùng 250
Code: BVT18 - Dung tích: 250ml

Chai cá heo 1 Lít
Code: BVT11 - Dung tích: 1 lít

Chai thuốc sát trùng tròn 500
Code: BVT10 - Dung tích: 500ml

Chai thuốc sát trùng tròn 240 nâu
Code: BVT08 - Dung tích: 240ml

Chai thuốc sát trùng tròn 100 nâu
Code: BVT07 - Dung tích: 100 ml

Chai thuốc sát trùng vuông 240
Code: BVT06 - Dung tích: 240ml

Chai thuốc sát trùng vuông 100
Code: BVT05 - Dung tích: 100 ml

Chai thuốc sát trùng tròn 100 mã 1
Code: BVT04 - Dung tích: 100 ml

Chai thuốc sát trùng vuông 480
Code: BVT03 - Dung tích: 480ml

Chai thuốc sát trùng 1 lít mã 1
Code: BVT02 - Dung tích: 1 lít

Chai thuốc sát trùng vuông 1L
Code: BVT01 - Dung tích: 1 lít

Copyrights © 1996 - 2017. Hoang Nguyen Plastic.