Emailinfo@hoangnguyenplastic.com English - Vietnam Call+84 94 521 0633 Ms. Lưu Hương

Sản phẩm

Xem theo danh mục Dung tích

Chai sát khuẩn 450 tròn
Code: YTE10 - Dung tích: 450ml

Chai thuốc 50 viên tròn
Code: YTE09 - Dung tích: 50 viên

Chai thuốc 100 viên tròn
Code: YTE08 - Dung tích: 100 viên

Can đựng nước cất 5L
Code: YTE05 - Dung tích: 5 lít

Can đựng GEL siêu âm 5L
Code: YTE04 - Dung tích: 5 lít

Chai đựng GEL siêu âm 250
Code: YTE03 - Dung tích: 250ml

Chai súc miệng (Cai thuốc lá)
Code: YTE01 - Dung tích: 250ml

<<<<<<< .mine
Copyrights © 1996 - 2017. Hoang Nguyen Plastic.
=======
Copyrights © 1996 - 2016. Hoang Nguyen Plastic.
>>>>>>> .r1348