Emailinfo@hoangnguyenplastic.com English - Vietnam Call+84 94 521 0633 Ms. Lưu Hương

Sản phẩm

Xem theo danh mục Dung tích

Chai Lau Sàn 1L mã 5
Code: CTR38 - Dung tích: 1 lít

Chai Tẩy 1L mã 3
Code: CTR37 - Dung tích: 1 lít

Chai sát khuẩn 450 tròn
Code: YTE10 - Dung tích: 450ml

Chai Nước Rửa Tay vuông
Code: HMP31 - Dung tích: Nhiều

Can 3,7 Lit
Code: HMP25 - Dung tích: Nhiều

Chai Hoá Chất mã 4
Code: HCH16 - Dung tích: Nhiều

Can 10L mã 2
Code: HMP30 - Dung tích: 10 lít

Can rượu 2 lít
Code: TPH54 - Dung tích: 2 lít

Chai VSPN 250
Code: HMP02 - Dung tích: 250ml

Hủ trồng nấm
Code: TDU05 - Dung tích: 500 gr

Hủ thạch EP mã 1
Code: TPH53 - Dung tích: 1 kg

Hủ váng sữa
Code: TPH52 - Dung tích: 100gr

Hủ thạch lục 1kg
Code: TPH51 - Dung tích: 1 kg

Hủ sữa chua PET HN mã 2
Code: TPH50 - Dung tích: 120 ml

Hủ sữa chua PET HN mã1
Code: TPH49 - Dung tích: 120 ml

Chai nước khoáng 500
Code: TPH48 - Dung tích: 500ml

Chai nước đường 500
Code: TPH47 - Dung tích: 500ml

Can 10 lít mã 1
Code: HMP29 - Dung tích: 10 lít

Hủ thạch tròn 1kg
Code: TPH40 - Dung tích: 1 kg

Hủ sữa chua 120ml
Code: TPH41 - Dung tích: 120 ml

Hủ ly 1kg
Code: TPH46 - Dung tích: 1 kg

Chai TST 500ml mã 2
Code: BVT21 - Dung tích: 500ml

Chai sữa chua uống 330ml mã 2
Code: TPH42 - Dung tích: 330 ml

Chai sữa chua uống 330ml mã 1
Code: TPH43 - Dung tích: 330 ml

Chai sữa chua uống 180ml mã 2
Code: TPH45 - Dung tích: 180ml

Chai sửa chua uống 180ml mã 1
Code: TPH44 - Dung tích: 180ml

Chai rửa tay 450ml
Code: HMP27 - Dung tích: 450ml

Chai mỹ phẩm 800ml
Code: HMP24 - Dung tích: 800 ml

Chai lau sàn 1 lít mã 4
Code: CTR34 - Dung tích: 1 lít

Chai tẩy 1 lít mã 3
Code: CTR33 - Dung tích: 1 lít

Can xả vải 2 lít mã 2
Code: HMP26 - Dung tích: 2 lít

Can nước rửa kính 2,5 lít
Code: CTR36 - Dung tích: 2,5 lít

Can mắm 2 lít
Code: TPH39 - Dung tích: 2 lít

Can 18 lít tròn
Code: HCH14 - Dung tích: 18 lít

Can 3,8 lít mã 3
Code: HMP28 - Dung tích: 3,8 lít

Can vuông 3,5 lít
Code: HMP23 - Dung tích: 3,5 lít

Can 2 lít
Code: CTR35 - Dung tích: 2 lít

Can dầu 4 lít APP
Code: CDA07 - Dung tích: 4 lít

Can 20 lít mã 1
Code: HCH12 - Dung tích: 20 lít

Can dầu 4 lít TC
Code: CDA08 - Dung tích: 4 lít

Can dầu 4 lít
Code: CDA06 - Dung tích: 4 lít

Hộp hoá chất 2kg
Code: HCH11 - Dung tích: 2kg

Hộp hoá chất 500gr mã 2
Code: HCH10 - Dung tích: 500 gr

Hộp hoá chất 1kg mã 2
Code: HCH09 - Dung tích: 1 kg

Chai thuốc sát trùng 100 mã 6
Code: BVT20 - Dung tích: 100 ml

Chai hoá chất 1 lít mã 4
Code: HCH08 - Dung tích: 1 lít

Chai hoá chất 1 lít mã 2
Code: HCH07 - Dung tích: 1 lít

Chai xả vải 1 lít mã 2
Code: HMP22 - Dung tích: 1 lít

Hủ sữa chua 180ml
Code: TPH38 - Dung tích: 180ml

Chai nước rửa chén mã 4
Code: CTR32 - Dung tích: 425ml

Chai NRC dẹt 500 mã 2
Code: CTR30 - Dung tích: 500ml

Chai lau sàn 1 lít mã 3
Code: CTR29 - Dung tích: 1 lít

Chai thuốc sát trùng 1 lít mã 4
Code: BVT17 - Dung tích: 1 lít

Chai thuốc sát trùng tròn 1L mã 3
Code: BVT16 - Dung tích: 1 lít

Chai nước ngọt 330 mã 2
Code: TPH37 - Dung tích: 330 ml

Chai nước ngọt 330 mã 1
Code: TPH36 - Dung tích: 330 ml

Can NRC 1,6L bầu
Code: CTR06 - Dung tích: 1,6 lít

Bình 2L mã 2
Code: TPH35 - Dung tích: 2 lít

Chai tương ớt 250
Code: TPH34 - Dung tích: 250ml

Chai thuốc 50 viên tròn
Code: YTE09 - Dung tích: 50 viên

Chai thuốc 100 viên tròn
Code: YTE08 - Dung tích: 100 viên

Chai sa tế mã 2
Code: TPH33 - Dung tích: 100gr

Hủ muối tiêu vuông mã 1
Code: TPH32 - Dung tích: 100gr

Hủ muối tiêu tròn mã 2
Code: TPH31 - Dung tích: 100gr

Hủ 80 lục mã 2
Code: TPH30 - Dung tích: 500 gr

Hủ 25 lục mã 2
Code: TPH29 - Dung tích: 200gr

Chày Bowling đồ chơi
Code: TDU04 - Dung tích: Không

Chai thuốc sát trùng 100 mã 5
Code: BVT15 - Dung tích: 100 ml

Chai thuốc sát trùng 100 mã 4
Code: BVT14 - Dung tích: 100 ml

Chai thuốc sát trùng 250
Code: BVT13 - Dung tích: 250ml

Chai sữa tắm cánh cụt 1L
Code: HMP21 - Dung tích: 1 lít

Chai sữa tắm 500
Code: HMP20 - Dung tích: 500ml

Chai sữa 200
Code: TPH28 - Dung tích: Nhiều

Chai rửa tay hình trái tim 500 mã 4
Code: HMP19 - Dung tích: 500ml

Chai nước rửa chén 425 mã 2
Code: CTR28 - Dung tích: 425ml

Chai nước rửa chén 725 mã 2
Code: CTR27 - Dung tích: 725ml

Chai nước rửa chén 1L
Code: CTR26 - Dung tích: 1 lít

Chai nước rửa kính
Code: CTR25 - Dung tích: Nhiều

Chai eo hoa 350
Code: CTR24 - Dung tích: 500ml

Can 5L vuông - mã 2
Code: CTR23 - Dung tích: 5 lít

Bóng Bowling
Code: TDU03 - Dung tích: Không

Lon mỡ 500
Code: CDA05 - Dung tích: 500 gr

Ống hương (nhang)
Code: TDU02 - Dung tích: Không

Loa đồ chơi trẻ em
Code: TDU01 - Dung tích: Không

Chai xịt phòng 200
Code: HMP18 - Dung tích: 200ml

Chai xịt phòng 400
Code: HMP17 - Dung tích: 400ml

Chai xịt phòng eo 500
Code: HMP16 - Dung tích: 500ml

Can 3,8 lít tròn mã 1
Code: HMP14 - Dung tích: Nhiều

Can 3,8 lít mã 2
Code: HMP13 - Dung tích: 3,8 lít

Chai xả vải 1L mã 1
Code: HMP12 - Dung tích: 1 lít

Chai vịt 500 mã 3
Code: CTR22 - Dung tích: 500ml

Chai Thuốc sát trùng vuông
Code: BVT09 - Dung tích: Nhiều

Chai Thuốc sát trùng 250 mã 2
Code: BVT18 - Dung tích: 250ml

Chai Tẩy 1L mã 2
Code: CTR19 - Dung tích: 1 lít

Chai Tẩy 1L mã 1
Code: CTR18 - Dung tích: 1 lít

Chai súc miệng 250
Code: TPH27 - Dung tích: 250ml

Chai súc miệng 375
Code: TPH26 - Dung tích: 375ml

Chai súc miệng 500
Code: TPH25 - Dung tích: 500ml

Chai nước rửa tay dẹt 500 mã 3
Code: HMP10 - Dung tích: 500ml

Chai nước rửa tay 500 mã 2
Code: HMP09 - Dung tích: 500ml

Chai nước ngọt 350
Code: TPH22 - Dung tích: 350ml

Chai nước ngọt mã 1
Code: TPH20 - Dung tích: Nhiều

Chai lau sàn 1 lít mã 1
Code: CTR17 - Dung tích: 1 lít

Chai lau sàn 1 lít mã 2
Code: CTR16 - Dung tích: 1 lít

Chai tẩy
Code: CTR15 - Dung tích: Nhiều

Hộp hoá chất 1kg mã 1
Code: HCH06 - Dung tích: 1 kg

Chai dầu Hoàng Nguyên 800
Code: CDA04 - Dung tích: 800 ml

Chai dầu 1L
Code: CDA03 - Dung tích: 1 lít

Chai dầu 5 sao
Code: CDA02 - Dung tích: 800 ml

Chai đa năng
Code: CTR13 - Dung tích: 500ml

Chai VSPN mã 2
Code: HMP08 - Dung tích: 100 ml

Chai VSPN mã 1
Code: HMP07 - Dung tích: 100 ml

Chai chim cánh cụt 500ml
Code: HMP06 - Dung tích: 500ml

Can vuông 2L mã 2
Code: CTR12 - Dung tích: 2 lít

Can 4,2 lít
Code: CTR10 - Dung tích: 4,2 lít

Hộp que hàn 3.2
Code: XDU02 - Dung tích: 3,2mm

Hộp que hàn 2.5
Code: XDU01 - Dung tích: 2,5mm

Chai dầu nhớt 800
Code: CDA01 - Dung tích: 800 ml

Chai nước rửa tay dẹt 500 mã 5
Code: HMP05 - Dung tích: 500ml

Chai nước rửa tay 500 tròn - mã 1
Code: HMP04 - Dung tích: 500ml

«« « 1 2 Trang sau » »»
<<<<<<< .mine
Copyrights © 1996 - 2017. Hoang Nguyen Plastic.
=======
Copyrights © 1996 - 2016. Hoang Nguyen Plastic.
>>>>>>> .r1348