Emailinfo@hoangnguyenplastic.com English - Vietnam Call+84 94 521 0633 Ms. Lưu Hương

Giới thiệu Hoang Nguyen Plastic

 

Sản phẩm của Hoang Nguyen Plastic


Can rượu 2 lít

Hủ thạch EP mã 1

Hủ sữa chua PET HN mã 2

Can 10 lít mã 1

 

<<<<<<< .mine
Copyrights © 1996 - 2017. Hoang Nguyen Plastic.
=======
Copyrights © 1996 - 2016. Hoang Nguyen Plastic.
>>>>>>> .r1348